หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com


พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีภูมิทัศน์/เกษตร)

2. อายุระหว่าง 28-50 ปี เพศชาย

3. มีประสบการณ์งานดูแลสวน ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 1-2 ปี

4. มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่เตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. วุฒิการศึกษา

4. หนังสือรับรองการทำงาน

ลักษณะงาน

ควบคุมคุณภาพปฏิบัติตามไซด์งาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดูแลภูมิทัศน์งานขยายพันธุ์ ต้นไม้ จัดสวน ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ทำงาน

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ คุณตรีทิพย์นภา 086-8520140

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM