หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com


พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา ปริยญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีภูมิทัศน์)

2. อายุระหว่าง 25-40 ปี

3. มีประสบการณ์งานดูแลสวน ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม

4. มีสภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. วุฒิการศึกษา

 ลักษณะงาน 

ควบคุมคุณภาพปฎิบัติงานตามไซด์งาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ดูแลภูมิทัศน์การขยายพันธ์ต้นไม้ จัดสวน ควบคุมพนักงานให้เป็นงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ทำงาน

สถาบันการแพทย์จักร๊นฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสอบถาม

คุณตรีทิพย์นภา 086-8520140/043-470170 (เวลา 08.30-16.30 น.)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM