หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com


พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา ปริญญาตรี  วิทยาลัยศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีภูมิทัศน์)

2. อายุระหว่าง 25-40 ปี

3. มีประสบการณ์งานดูแลสวน ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 2-3 ปี

4. มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. วุฒิการศึกษา

4. หนังสือรับรองการทำงาน

ลักษณะงาน

ควบคุมคุณภาพปฎิบัติงานตามไซด์งาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดูแลภูิมิทัสน์งานขยายพันธ์ุต้นไม้ จัดสวน ควบคุมพนักงานให้ปฎิบัติงานอย่างดีมีประสิทธิภาพ

สถานที่ทำงาน

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามารธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสอบถาม

คุณตรีทิตย์นภา 043-470170 (เวลา 09.00-16.00 )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM