เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด (ระบบโซล่าเซลล์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด (ระบบโซล่าเซลล์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด (ระบบโซล่าเซลล์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / ปี

Loading

พนักงานบัญชี

จำหน่ายและติดต้ังระบบโซล่าเซลล์

คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป อายุ 25-35ปี   2.มีวาทะศิลป์ในการเจรจา 3.ขับรถยนต์ได้ 4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม 2.ประกันกลุ่ม  3.ยูนิฟอร์ม 4.ค่าที่พัก

สอบถามเพิ่มเติมที่ 086-8520140 / 043-470170

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM