พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานบัญชี

 

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาระดับ ปวช.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี

2.อายุระหว่าง   25 – 35 ปี

3.เพศ  หญิง / ชาย

4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ,มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

มีประสบการณ์อย่างน้อย 25 ปีขึ้นไป

 

ลักษณะงาน   บันทึกบัญชี จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด3,53และ ภพ30

ออกใบแจ้งหนี้/วางบิล,ใบเสร็จรับเงิน,ใบลดหนี้,ตรวจสอบเอกสาร เบิก-จ่าย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM