collect(เร่งรัดหนี้สิน)

collect(เร่งรัดหนี้สิน)

collect(เร่งรัดหนี้สิน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autsadayutthindang@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน


บริษัท ชอว์นลอว์ จำกัด SHAWNLAW CO.,LTD

รับสมัคร

ตำแหน่ง collect(เร่งรัดหนี้สิน) 2 ตำแหน่ง

• คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

2.มีทักษะการเจรจาที่ดี สามารถติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  หากเคยมีประสบการณ์ด้านงานเจรจา เร่งรัดหนี้สิน และทวงถามหนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง

5.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีความมุ่งมั่น มีไหวพริบในการเจรจา พร้อมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

 

ขอบเขตงาน

1. เร่งรัดหนี้สิน ตามที่บริษัทมอบหมาย

2. เจรจา ไลก่เกลี่ย ประนอมหนี้ ตามที่บริษัทมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

 

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

 

 

• วันเวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 นาฬิกา

• วันหยุด : เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

สถานที่ทำงาน

หมู่บ้านเคลฟเวอร์ 88/16 หมู่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สนใจส่งประวัติ/เรซูเม่มาที่ Email: autsadayutthindang@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมโทร: 084-3338-671

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autsadayutthindang@gmail.com

บริษัท ชอว์นลอว์ จำกัด SHAWNLAW CO.,LTD
Autsadayut
โพสต์โดย
Autsadayut