เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gmmedline@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

2. สามารถติดต่อกับผู้ผลิตต่างประเทศได้

3. ถ้ามีประสบการณ์นำเข้าเคร ื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. คิดบวก มนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gmmedline@gmail.com

บริษัท จี เอ็ม เมดไลน์ จำกัด

58/215-6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

JumPaNnApOrN
โพสต์โดย
Jum✨PaNnApOrN