พนักงานบัญชี การเงิน / พนักงานการตลาดออนไลน์

พนักงานบัญชี การเงิน / พนักงานการตลาดออนไลน์

พนักงานบัญชี การเงิน / พนักงานการตลาดออนไลน์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล god1org1@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ครีเอทีฟ (Creative) / Graphic Design / เจ้าหน้าที่การตลาด

1. พนักงานบัญชี การเงิน

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน :  15,000  บาท ขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ :  ไม่เกิน 35 ปี

การศึกษา :  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน

– จัดทำใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญจ่ายเงิน เอกสารประกอบการลงบันทึกบัญชี ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้

– จัดทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย พร้อมจัดทำรายการสรุปประจำเดือน

– จัดทำบัญชีและจัดการเงินสดย่อยของบริษัท พร้อมจัดทำรายการสรุปประจำเดือน

– จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตรวจสอบรายงานก่อนนำส่ง สรรพากร

– ออกหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตรวจสอบรายงานก่อนนำส่ง สรรพากร

– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี

– จัดทำเงินเดือน สลิปเงินเดือน

– หน้าที่อื่นๆ ในส่วนของงานบัญชี การเงิน ที่เกี่ยวข้อง

– งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย

คุณสมบัติ

– มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติที่ดี และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

– มีทักษะการพูด การเจรจาต่อรอง และสื่อสารได้ดี

– มีความคิดทันสมัยและมีความคิดที่สร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้

– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

 

2. พนักงานการตลาดออนไลน์

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน :  15,000  บาท ขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ :  ไม่เกิน 35 ปี

การศึกษา :  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน

– ทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook , Line @ , Youtube , IG , Internet Page ต่างๆ

– วางแผนและพัฒนา Marketing ทั้งแบบ Offline-Online

– จัดทำสื่อโฆษณา (Art work , Video Content) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

– สามารถยิง Ad โฆษณาบนเพจสามารถใช้เครื่องมือเบื้องต้นใน Ad ตัวจัดการโฆษณาได้

– เป็น Admin ผ่าน Social Media ของบริษัทฯ รวมไปถึงให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม และอำนวยความสะดวกทั้งหมดให้กับลูกค้า

– รับ Order ที่สั่งซื้อผ่านช่องทาง Online ต่างๆ ของบริษัทฯ

– สรุปข้อมูลรายการยอดขายจากช่องทาง Online เพื่อเก็บเป็นข้อมูล และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติที่ดี และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

– มีทักษะการพูด การเจรจาต่อรอง และสื่อสารได้ดี

– มีความคิดทันสมัยและมีความคิดที่สร้างสรรค์ และมีทัศนะคติเชิงบวก ทำงานเป็นทีมได้

– มีความรู้ สื่อออนไลน์ และ social media ต่างๆ

– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

สนใจสามารถส่ง Resume มาได้ที่ [email protected]

โทร. 093-4283636

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล god1org1@gmail.com

บริษัท จีโอดี วัน จำกัด

456/411 ม.พฤกษา ม.7 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

GOD1
โพสต์โดย
GOD1