พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ

พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ

พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pj.acckk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 10,000-15,000 บาท บาท / เดือนคุณสมบัติ

– เพศหญิงและชาย อายุ 20-35 ปี

– การศึกษา :ปวส ปริญญาตรีในสาขาบัญชี (ยินดีรับนักศึกษา มสธ. ที่กำลังศึกษา)

– ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

– เรียนรู้งานได้เร็ว

– ต้องการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

– สามารถเขียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

– ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

หน้าที่งานที่รับผิดชอบ

1.ทำบัญชีทั่วไปในออฟฟิศ

2.ทำใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี

3.ทำบัญชีรายรับ/รายจ่าย

4.ทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

5.ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Reconciliation Statement)

6.ปิดงบบัญชี

7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม

– ประกันสังคม
– ชุดยูนิฟอร์ม

วิธีรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม line/oompnzaa  tel 0885575886

e-Mail [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pj.acckk@gmail.com

บริษัท คุณนายออดิท จำกัด

บริการรับตรวจสอบภาษี จัดทำบัญชี

อ๋อม3250
โพสต์โดย
อ๋อม3250