QC ไลน์ผลิต (รายเดือน)

QC ไลน์ผลิต (รายเดือน)

QC ไลน์ผลิต (รายเดือน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kate_kanjana.but@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

2.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา

4. ประสานงานกับฝ่ายผลิตรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องปัญหาคุณภาพสินค้า

5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี

สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kate_kanjana.but@hotmail.com

บริษัท คิงส์ วิช จำกัด(สาขาขอนแก่น)

บริษัทคิงส์ วิช จำกัด(สาขาขอนแก่น)

lovely-kate
โพสต์โดย
Lovely Kate