Supv.ผลิต (ประจำสาขาขอนแก่น)

Supv.ผลิต (ประจำสาขาขอนแก่น)

Supv.ผลิต (ประจำสาขาขอนแก่น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kate_kanjana.but@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รับสมัครพนักงานรายเดือน

รายละเอียดงาน

-วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต, -วางแผนอัตรากำลังพนักงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -การควบคุมคุณภาพในการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ควบคุมการทำงานของพนักงานภายใต้บังคับบัญชา วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร ต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิต – ดููแลต้นทุนในการผลิต สั่งงานและแก้ไขในกรณีเกิดปัญหาในการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์ด้านสายการผลิตโรงงานอาหาร
มีความเป็นผู้นำกล้าคิด กล้าตัดสินใจ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kate_kanjana.but@hotmail.com

บริษัท คิงส์ วิช จำกัด(สาขาขอนแก่น)

บริษัทคิงส์ วิช จำกัด(สาขาขอนแก่น)

lovely-kate
โพสต์โดย
Lovely Kate