ผู้จัดการทัวไป,พนักงานธุรการบัญชี,พนักงานธุรการการเงิน,พนักงานดูแลการจัดรถ,พนักงานขับรถบรรทุก

ผู้จัดการทัวไป,พนักงานธุรการบัญชี,พนักงานธุรการการเงิน,พนักงานดูแลการจัดรถ,พนักงานขับรถบรรทุก

ผู้จัดการทัวไป,พนักงานธุรการบัญชี,พนักงานธุรการการเงิน,พนักงานดูแลการจัดรถ,พนักงานขับรถบรรทุก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล trteam.king@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


บริษัท คิงส์โลจิสติกส์ จำกัด

596 หมู่16  ถนนมะลิวัลย์  ต.บ้านเป็ด  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 40000

สมัครพนักงาน

Human Resource Manager (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ด้าน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point

4. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานด้านการบริหารบุคลากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

รายได้และสวัสดิการ

1.ตามที่ตกลงกัน/หรือโครงสร้างบริษัทฯ

2.ประกันสังคม

3.โบนัสประจำปี

4.มีที่พักฟรี

5.การเดินทางมาทำงานจากขอนแก่น ฟรี

 

 

 

 

เอกสารประกอบการรับสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร+คนค้ำ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร+คนค้ำ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.ใบรับรองแพทย์

5.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 หรือ 2  นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

 

รายละเอียดงานพอสังเขป

– กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในส่วนงานทรัพยากรบุคคลทั้งบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารและที่ปรึกษา

– วิเคราะห์ และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล (โครงสร้างตำแหน่งงาน, การจัดสรรอัตรากำลังพล, การสรรหาพนักงาน, การเพิ่มศักยภาพบุคคลากร แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

– ติดตามข้อมูลกฏหมายแรงงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับบริษัทฯ

– ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง ผลประโยชน์ สวัสดิการ ในส่วนฝ่ายบริหารและสำนักงานใหญ่ ให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายบริหาร

– บริหารและให้คำปรึกษาทีมทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานในการดำเนินงาน

– บริหารจัดการความเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม

– หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

 

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี  จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ในสาขาวิชาชีพ

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ด้าน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point

4. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีไหวพริบ  และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

6. มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี

7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่

รายได้และสวัสดิการ

1.ตามที่ตกลงกัน/หรือโครงสร้างบริษัทฯ

2.ประกันสังคม

3.โบนัสรายวัน,โบนัสรายเดือน,โบนัสประจำปี

4.ที่พักฟรี

5.การเดินทางจากขอนแก่นมาทำงาน ฟรี

เอกสารประกอบการรับสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร+คนค้ำ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร+คนค้ำ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.ใบรับรองแพทย์

5.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 หรือ 2  นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

 

ตำแหน่ง พนักงานขาย (เซล)  จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ด้าน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point

4. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีไหวพริบ  และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

6. มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี

7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่

รายได้และสวัสดิการ

1.ตามที่ตกลงกัน/หรือโครงสร้างบริษัทฯ

2.ประกันสังคม

3.โบนัสประจำวัน,โบนัสประจำเดือนและโบนัสรายปี

4.มีที่พักฟฟรี

5.การเดินทางมาทำงานต้นทาง จ.ขอนแก่น ฟรี

เอกสารประกอบการรับสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร+คนค้ำ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร+คนค้ำ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.ใบรับรองแพทย์

5.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 หรือ 2  นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล trteam.king@gmail.com

บริษัท คิงส์โลจีสติกส์ จำกัด

113 หมู่ 9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

kinglogistics
โพสต์โดย
kinglogistics