พนักงานธุรการบัญชี,พนักงานธุรการการเงิน

พนักงานธุรการบัญชี,พนักงานธุรการการเงิน

พนักงานธุรการบัญชี,พนักงานธุรการการเงิน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล trteam.king@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นบริษัท คิงส์โลจิสติกส์ จำกัด

596 หมู่16  ถนนมะลิวัลย์  ต.บ้านเป็ด  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 40000

สมัครพนักงาน

1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการการเงิน  จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ในสาขาวิชาชีพ

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ด้าน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point

4. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีไหวพริบ  และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

6. มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี

7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่

รายได้และสวัสดิการ

1.ตามที่ตกลงกัน/หรือโครงสร้างบริษัทฯ

2.ประกันสังคม

3.โบนัสรายวัน,โบนัสรายเดือน,โบนัสประจำปี

4.ที่พักฟรี

5.การเดินทางจากขอนแก่นมาทำงาน ฟรี

เอกสารประกอบการรับสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร+คนค้ำ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร+คนค้ำ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.ใบรับรองแพทย์

5.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 หรือ 2  นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

 

2.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ บัญชี  จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ในสาขาวิชาชีพ

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ด้าน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point

4. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีไหวพริบ  และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

6. มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี

7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่

รายได้และสวัสดิการ

1.ตามที่ตกลงกัน/หรือโครงสร้างบริษัทฯ

2.ประกันสังคม

3.โบนัสรายวัน,โบนัสรายเดือน,โบนัสประจำปี

4.ที่พักฟรี

5.การเดินทางจากขอนแก่นมาทำงาน ฟรี

เอกสารประกอบการรับสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร+คนค้ำ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร+คนค้ำ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.ใบรับรองแพทย์ หรือใบฉีดวัคซีนโควิด

5.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 หรือ 2  นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล trteam.king@gmail.com

บริษัท คิงส์โลจีสติกส์ จำกัด

113 หมู่ 9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

kinglogistics
โพสต์โดย
kinglogistics