Data Operation

Data Operation

Data Operation

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง / ตามประสบการณ์ บาท / ปีคุณสมบัติ

1.         เพศชาย – หญิง  อายุ 23 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่สมัคร)

2.        ปริญญาตรี  สาขาเกษตร ,สาขาวิทยาศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.        เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น

4.        มีประสบการณ์ด้านโรงงานอบข้าวโพด จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

5.        สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

6.        ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

7.        ไม่มีปัญหาเรื่องที่พัก

8.        สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (มีค่าตอบแทน)

9.        สามารถทำงานในเวลากลางคืนได้

10.       ขับรถยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่  จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

11.       มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

12.       สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง

 

 

ลักษณะงาน

1.        ตรวจสายงานการผลิต (ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสายพันธุ์)

2.        สุ่มตัวอย่างเมล็ดเมล็ดพันธุ์ เพื่อวัดความชื้น  ก่อนกะเทาะ  และ  ระหว่างกะเทาะ

3.        ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างการกะเทาะ และเก็บตัวอย่างพร้อมบันทึกผล

4.        ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตัวอย่างเบื้องต้น บันทึกผล  พร้อมส่งตัวอย่างประจำวัน

5.        ตัด Stock  ในFile Daily Report    และเอกสารกระบวนการกะเทาะ พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดประจำ warehouse

6.        จัดทำป้ายสินค้า และเปลี่ยนป้าย Up-date

7.        บันทึก  และขออนุมัติการทำลายของเสียข้าวโพดคัดทิ้ง

8.        ต่ออายุเอกสารใบอนุมัติต่างๆ ตามรอบการต่ออายุ  และรับผิดชอบส่งเครื่องมือวัดสอบเทียบ

9.        จดมิเตอร์น้ำ และมิเตอร์ไฟ  ของผู้เช่าทุกราย (ทุกเดือน)

10.      บันทึกรับเข้าเมล็ดพันธุ์ผักในระบบ Express  และพรินนำส่งให้บัญชี

11.       ดูแล รักษา ให้เบิก-จ่าย อุปกรณ์สำหรับงานแพ็คเมล็ดทั้งเมล็ดพันธุ์ผัก และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

 

 

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. โบนัสประจำปี

3. สวัสดิการเงินยืมพนักงาน

4. เงินช่วยเหลืองานบวช,งานแต่ง

5. เงินรับขวัญคลอดบุตร

6. เสื้อฟอร์มบริษัท

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

บริษัท คอร์นยูโคเปีย จำกัด

ทำงานที่ 310,310/4 หมู่ 3 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000