รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน หลายตำแหน่ง

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน หลายตำแหน่ง

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน หลายตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Classclinickhonkaen@gmail.com

  • นักศึกษาฝึกงาน
  • ขอนแก่น
  • 200 บาท / วัน

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน หลายตำแหน่ง

คลาส คลินิก รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งเพื่อเป็นประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตามสาขาที่กำลังศึกษา โดยไม่จำกัดคณะ/สาขา ตำแหน่งและคุณสมบัติของนักศึกษาที่พิจารณารับเข้าฝึกงาน มีรายละเอียดดังนี้

1.       ตำแหน่ง Marketing

2.       ตำแหน่ง Creative Content

3.       ตำแหน่ง Graphic Designer

4.       ตำแหน่ง Video Editor

ค่าตอบแทน : เบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท

 

คุณสมบัติ :

1. ให้ความร่วมมือและทำงานเป็นทีมได้

2. พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของบรัท

3. เรียนรู้ไว มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ฝึกงาน :

บริษัท คลาส เวชกรรม คลินิก 140/479 หมู่ที่ 14 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 (ตรงข้ามบึงหนองแวง)

 

วันเวลาฝึกปฏิบัติงาน :

–          วันจันทร์ – ศุกร์ หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

–          เริ่มงานเวลา 11.00 น. – 19.00 น. ชั่วโมงทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เวลาพัก 1 ชั่วโมง

ส่ง Resume หรือผลงานมาได้ทาง Line : @364dtgvm

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Classclinickhonkaen@gmail.com

บริษัท คลาส เวชกรรม คลินิก จำกัด
myy-rungpiwanz
โพสต์โดย
Myy Rungpiwan'z