เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล personal_kknt@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอ / Video maker & editor

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา หรือปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เพศ : ชาย / หญิง
– มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
– ขยายตลาด และพัฒนาสินค้าและบริการผ่านการส่งเสริมการขายเพื่อต่อยอดการขาย
– มีความรู้ความเข้าใจด้าน Online เช่น Website, Facebook, Line OA, สื่อโฆษณา
– ดูแลแพลตฟอร์มการตลาดของบริษัทฯ ตามช่องทางที่ได้รับมอบหมาย
– ประชาสัมพันธ์งานหรือโปรโมชั่นต่างๆ ให้ลูกค้าทราบ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล personal_kknt@hotmail.com

บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด

12/57 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-466000