ผู้จัดการร้าน ( Store Manager )

ผู้จัดการร้าน ( Store Manager )

ผู้จัดการร้าน ( Store Manager )

รายละเอียดการสมัครงาน tinyurl.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ผู้จัดการร้าน ( Store Manager )

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรีขึ้นไป สาขา การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงาน บริหารทีม 3 ปีขึ้นไป
– มีภาวะผู้นำ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจ
– มีทักษะในการเจราจาและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office

ลักษณะงาน
– บริหารการขายหน้าร้านเพื่อตอบสนองเป้าหมายของบริษัท
– จัดทำรายงานยอดขายและยอดสินค้าคงเหลือ ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา
– สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
– เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้า โดยมีการทำบัตรสมาชิก (Member Card)
– ทำแบบสำรวจ / แบบสอบถาม  ประเมินความพึงพอใจและคุณภาพสินค้าเปรียบเทียบคู่แข่งจากลูกค้า
– วางแผนออกบูธ การจัด Event  / Promotion  หน้าร้าน หรือ สถานที่อื่นๆ ตามเทศกาลหรือตามความเหมาะสม
– ศึกษาระบบ เทคโนโลยี /กิจกรรม/สินค้า /การบริการ ที่จะนำมาพัฒนาร้าน
– ติดตามข่าวสารการประมง  / หรือปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ ขายสินค้า หรือ  เปิด-ปิดร้าน
– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดการสมัครงาน tinyurl.com.

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

เลขที่ 250 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จ

P-SURASIT CHA
โพสต์โดย
P.SURASIT CHA