เลขานุการสายการตลาด ( Secretary Of Marketing )

เลขานุการสายการตลาด ( Secretary Of Marketing )

เลขานุการสายการตลาด ( Secretary Of Marketing )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 57ed2134867704b3c37c056ab69f6b85@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เลขานุการสายการตลาด ( Secretary Of Marketing )

คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
– มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับ ดี
– มีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
– มีความรู้ในการจัดทำวาระการประชุม , รายงานการประชุม , พรีเซนเทชั่น ต่างๆ
– มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
– มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
– มีทักษะในการบริหารเวลาและการบันทึกข้อมูลต่างๆ
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint

 

ลักษณะงาน

– ตรวจทานหนังสือก่อนเสนอพิจารณา ดูแลและจัดเก็บเอกสารของผู้อำนวยการสายการตลาด ติดตามข้อมูลรายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
–  ปฏิบัติงานต้อนรับตลอดจนจัดรับรองแขกหรือผู้มาติดต่อกับฝ่ายบริหาร
– ติดต่อจองตั๋วเดินทางและจองโรงแรมตามที่ได้รับมอบหมาย
– ดูแลตารางการประชุม  จัดทำระเบียบวาระการประชุม รวบรวมเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมก่อนการประชุม  เข้าประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสายการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าร่วมการประชุม
– ดูแลการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้บริหาร
– ออกตลาดเพื่อเยี่ยมเยียนและพบปะกับลูกค้าพร้อมกับ ผอ.การตลาด เพื่อทำสรุปวาระการประชุม
– รักษาและปกปิดข้อมูลเฉพาะต่าง ๆ ของหน่วยงานและของบริษัทฯ
– ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 57ed2134867704b3c37c056ab69f6b85@example.com

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

เลขที่ 250 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จ

P-SURASIT CHA
โพสต์โดย
P.SURASIT CHA