พนักงานควบคุมคุณภาพ

พนักงานควบคุมคุณภาพ

พนักงานควบคุมคุณภาพ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานควบคุมคุณภาพ

ไม่จำกัดเพศ

อายุระหว่าง 22-35 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์

หลักฐานในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น

3. สำเนาใบ Transcript 1 แผ่น

4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

6. สำเนาใบผ่านการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)

7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

กรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท หรือ ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์)

260 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

agmilk
โพสต์โดย
kkd agmilk