พนักงานผลิต (หลายอัตรา)

พนักงานผลิต (หลายอัตรา)

พนักงานผลิต (หลายอัตรา)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานควบคุมคุณภาพ

คุณสมบัติ

เพศชาย

อายุระหว่าง 20-35 ปี

จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์)

260 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

agmilk
โพสต์โดย
kkd agmilk