พนักงานขับรถขนส่ง

พนักงานขับรถขนส่ง

พนักงานขับรถขนส่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานควบคุมคุณภาพ

เพศชาย

อายุระหว่าง 21-40 ปี

จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หลักฐานในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น

3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น

4. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 1 แผ่น

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 แผ่น

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

กรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท หรือ ส่งหลักฐานการสมัครที่ kkd.agmilk@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkd.agmilk@gmail.com

บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์)

260 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

agmilk
โพสต์โดย
kkd agmilk