พนักงานคลังสินค้า

พนักงานคลังสินค้า

พนักงานคลังสินค้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gigg71@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • - บาท / ปีเพศชาย  1 ตำแหน่ง

อายุ 30-35 ปี

การศึกษา ปวช.

ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gigg71@hotmail.com

บริษัท ขอนแก่นเอ้กเซ็นเตอร์ จำกัด

จำหน่ายไข่สด

gigg-prapaporn
โพสต์โดย
Gigg Prapaporn