เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค(โหลดปูน),พนักงานขนส่งสินค้า(เด็กรถ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค(โหลดปูน),พนักงานขนส่งสินค้า(เด็กรถ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค(โหลดปูน),พนักงานขนส่งสินค้า(เด็กรถ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rodjana1663@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Maha Sarakham

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค(โหลดปูน),พนักงานขนส่งสินค้า(เด็กรถ)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค(โหลดปูน)
คุณสมบัติ : วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ไฟ้ฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รายละเอียดงาน : ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหิน ทรายเข้าสู่เครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น สรุปรายงานการผลิตประจำวัน และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

ตำแหน่ง พนักงานขนส่งสินค้า (เด็กรถ)
คุณสมบัติ : เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบเรื่องการจัดส่งสินค้าตามแผนงานของแผนก
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าเที่ยว

สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ค่าอาหาร
3.เบี้ยขยัน
4.รถรับส่งพนักงาน
5.โบนัส (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ)

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ขอนแก่นเอ็มแอนด์ซี จำกัด (กู่ทอง) บ้านเมืองเพ็ง 88 หมู่15 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทร 081-641-5965 อีเมล : [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rodjana1663@gmail.com

บริษัท ขอนแก่นเอ็มแอนด์ซี จำกัด (กู่ทอง)

88 ม.15 บ้านเมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

rodjana-smild
โพสต์โดย
Rodjana S'mild