เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, ธุรการขาย

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, ธุรการขาย

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, ธุรการขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล khonkaenpanich@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, ธุรการขาย

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

– ดูแลสินค้า จัดสินค้าให้ลูกค้า และจัดเก็บสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
– ละเอียด รอบคอบในการทำงาน
– ซื่อสัตย์
– สามารถหาบุคคลค้ำประกัน

 

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

– มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเบื้องต้น Microsoft Office
– มีความสามารถทำงานเป็นทีมได้
– ละเอียด รอบคอบในการทำงาน
– สามารถหาบุคคลค้ำประกัน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล khonkaenpanich@hotmail.com

บริษัท ขอนแก่นพาณิชย์ จำกัด ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และเจ้าหน้าที่ธุรการขาย

ขายส่งสินค้าอุปโภค บริโภค

LineUser249
โพสต์โดย
วรวิทย์