พนักงานบัญชี (ด่วน)

พนักงานบัญชี (ด่วน)

พนักงานบัญชี (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kawhna.gm@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขาย พื้นที่ภาคอีสาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง* พนักงานบัญชี (ด่วน)

จำนวน/อัตรา* 2 อัตรา

เงินเดือน (บาท) ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์  สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

1.บัญชีลูกหนี้

2.บัญชีเจ้าหนี้

3.บัญชีทั่วไป ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายวัน ค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท ตรวจสอบ และ อนุมัติการออกบิลขายประจำวัน

4.งานด้านงบการเงิน

5.ดูแลเรื่องภาษี ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ

6.จัดซื้อสินค้า

7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถทำงานเชิงรุก

สามารถจัดลำดับตวามสำคัญของงาน และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

มีการสื่อสารที่ดี มีเทคนิคในการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อองค์กร

มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีจิตใจบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความระเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความซื่อสัตย์และอดทน

สามารถใช้งาน Microsoft office-Word และ Excel ได้ดี

สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงาน เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 084-0299189 , 064-2495326

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kawhna.gm@gmail.com

บริษัท ก้าวหน้า2525 จำกัด

โรงงานสมุด โรงงานกระเป๋า สินค้าครุภัณฑ์ทุกชนิด

kawhna2525
โพสต์โดย
kawhna2525