ธุรการประสานงานโครงการ

ธุรการประสานงานโครงการ

ธุรการประสานงานโครงการ

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ธุรการประสานงานโครงการ

คุณสมบัติ
อายุ 22-35 ปี เพศชายหรือหญิง
วุฒิการศึกษา: ปวส. หรือปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
มีความละเอียด รอบคอบ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีทักษะในการพูดและบุคลอกภาพที่ดี
*หากมีประสบการณ์ด้านงาน จัดทำเอกสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

บริษัท กรีเมโทร (ขอนแก่น) จำกัด

บริษัท กรีนเมโทร (ขอนแก่น) จำกัด

Chadaporn Hongsungsungnoeo
โพสต์โดย
Chadaporn Hongsungsungnoeo