พนักงานนำเข้า-ส่งออก

พนักงานนำเข้า-ส่งออก

พนักงานนำเข้า-ส่งออก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.com


หัวหน้างานบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติ

1.        เพศชาย – หญิง  อายุ  23 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่สมัคร)

2.        ปริญญาตรี  ทุกสาขา

3.        เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น

4.        สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Internet ได้

5.        ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี

6.        มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

7.        สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

8.        ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

9.        สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง

10.      เคยทำงานที่บริษัทเมล็ดพันธุ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ลักษณะงาน

1.        จองตั๋วเครื่องบิน และห้องพัก ให้ลูกค้าของบริษัท (ทั้งลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ )

2.        รับผิดชอบงาน Stock Seed ( เช็คสถานะเมล็ด ,ตรวจสอบ , บันทึกข้อมูล ยืนยันการรับเมล็ดStock Seedกับลูกค้า ,ให้รหัสเมล็ด , จ่ายเมล็ดให้ฝ่ายผลิต สรุปงาน)

3.        ยืนขอ พก.5 และ พก.6  ในระบบ

4.        ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

5.        งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

สวัสดิการ                                                                                                                                                    ประกันสังคม  ,โบนัสประจำปี , สวัสดิการเงินยืมพนักงาน , เงินช่วยเหลืองานบวช , เงินช่วยงานแต่ง

เงินรับขวัญคลอดบุตร , เสื้อฟอร์มบริษัทฯ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าน้ำมันรถ , ยานพาหนะในการทำงาน , ที่พัก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.com

บริษัท กรีน แอ็กกริคัลเจอร์ จำกัด

ทำงานที่ 310/3 หมู่3 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000