QA Technician

QA Technician

QA Technician

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co


QA Technician

คุณสมบัติ

1. เพศชาย      อายุ 23 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่สมัคร)

2. ปริญญาตรี  สาขาโรคพืช ,พืชสวน ,พืชไร่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น

4. สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

6. ใส่ใจในงาน และรายละเอียดของงาน จัดระบบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้

7. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน  สามารทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

8. ขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่

9. มีประสบการณ์ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดี

11. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง

12. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ และทำงานล่วงเวลาได้

 

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละพืช

2. ตรวจสอบและติดตามการร้องเรียนของลูกค้าที่เกิดขึ้นกับงานผลิตเมล็ดพันธุ์

3. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกพืชกับบริษัทฯ เพื่อแบ่งเกรดเกษตรกร

4. สร้างมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ร่วมกับฝ่ายผลิต

5. จัดทำรายงานการติดตามผล และยืนยันการตรวจสอบในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

6. เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมเกษตรกรที่ปลูกพืชให้กับบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายผลิต

สวัสดิการ 

1. ประกันสังคม

2. โบนัสประจำปี

3. สวัสดิการเงินยืมพนักงาน

4. เงินช่วยเหลืองานบวช

5. เงินช่วยงานแต่ง

6. เงินรับขวัญบุตร

7. เสื้อฟอร์มบริษัทฯ

8. ค่าโทรศัพท์

9. ค่าน้ำมันรถ และยานพาหนะในการทำงาน

10. ที่พัก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

บริษัท กรีน แอ็กกริคัลเจอร์ จำกัด

ทำงานที่ 310/3 หมู่3 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000