พนักงานส่งเสริมการผลิต

พนักงานส่งเสริมการผลิต

พนักงานส่งเสริมการผลิต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

  • พนักงานประจำ
  • มุกดาหาร
  • ตามตกลง บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณสมบัติ

1.          เพศชาย  อายุ  23 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่สมัคร)

2.         ปริญญาตรี  สาขาพืชไร่ ,พืชสวน  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.         เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น

4.         สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Internet ได้

5.         มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

6.         ความสามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

7.         สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง

8.         ทำงานต่างจังหวัดได้  , ทำงานล่วงเวลาได้  และไม่มีปัญหาในเรื่องที่พักหรือการเดินทาง

 

ลักษณะงาน

1.          เป็นตัวแทนบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกพืชกับบริษัทฯ

2.         ดูแล และควบคุมการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร  ทั้งกระบวนการ

3.         รับผิดชอบสำรวจ และเบิกปุ๋ย-ยา และอุปกรณ์ สำหรับจ่ายให้เกษตรกรใช้ในการปลูกพืช

4.         รับผิดชอบเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกษตรกรจะเบิกในช่วงปลูกพืช

5.         จัดทำ และส่งรายงานการผลิต ของเกษตรกรที่ตัวเองรับผิดชอบ

6.         ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหน้าแปลง ช่วยเกษตรกร

7.         รายงาน แก้ไข  และหาแนวทางป้องกันปัญหาของการทำงานในแปลง ร่วมกับฝ่ายฯและเกษตรกร

8.         ประชุมประจำเดือนกับฝ่ายฯ , ร่วมกับเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และร่วมกับ QA

9.         สรุปผลการผลิตพืชประจำปี  ในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ ร่วมกับหัวหน้างาน

 

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. โบนัสประจำปี

3. สวัสดิการเงินยืมพนักงาน

4. เงินช่วยเหลืองานบวช

5. เงินช่วยงานแต่ง

6. เงินรับขวัญคลอดบุตร

7. เสื้อฟอร์มบริษัทฯ

8. ค่าโทรศัพท์

9. ค่าน้ำมันรถ

10. ยานพาหนะ

11.  ที่พัก

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

บริษัท กรีน แอ็กกริคัลเจอร์ จำกัด

ทำงานที่ 310/3 หมู่ 3 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000