เจ้าหน้าบัญชี

เจ้าหน้าบัญชี

เจ้าหน้าบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kannanat.muenna@genuineseed.co

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท / เดือน

เจ้าหน้าบัญชี

  1. บันทึกรายได้ขายสินค้าและบริการ
  2. บันทึกตั้งเบิกเอกสารจ่ายเงิน
  3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
  4. จัดทำรายงาน ภงด.3/53
  5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  6. ส่งเอกสารสมัครทาง ไลน์ เบอร์โทร0650894241

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kannanat.muenna@genuineseed.co

บริษัท กรีนแอ็ก กริคัลเจอร์ จำกัด

310/5 ม.3 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น