พนักงานธุรการประสานงานต่างประเทศ 2 อัตรา ทราบผลทันที

พนักงานธุรการประสานงานต่างประเทศ 2 อัตรา ทราบผลทันที

พนักงานธุรการประสานงานต่างประเทศ 2 อัตรา ทราบผลทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kanokthai.maketing@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

พนักงานสโตร์ (ด่วน)

พนักงานธุรการประสานงานต่างประเทศ
อัตรา :
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร :
– ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
– สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
– มีความรับผิดชอบ
– สามารถทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้
– หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kanokthai.maketing@gmail.com

บริษัท กนกไทย กรุ๊ป จำกัด

118/1 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

HR-Kanokthaigroup
โพสต์โดย
HR-Kanokthaigroup