เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.pairach@hotmail.com


พนักงานขาย

คุณสมบัติ

– เพศหญิงเท่านั้น

– อายุ 25-35 ปี

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล / การจัดการฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลมาก่อนอย่างน้อย 1-2 ปี

– บุคลิกภาพการวางตัวที่ดี /มีทัศนคติที่/มีไหวพริบในการทำงาน /ทนต่อความกดดันได้เป็นอย่างดี

 

ลักษณะงาน

– สรรหาบุคลากร ให้ทันเวลาที่กำหนด ดูแลกำลังพลแต่ละแผนก
– เงินเดือนค่าจ้าง
– งานประกันสังคม /สรรพากรยื่น ภงด.1 ,ภงด.1ก การออก 50 ทวิ,/กรมแรงงาน และงานสถิติต่าง ๆ
– ฝึกอบรมพนักงาน ,งานสวัสดิการต่างๆ
– กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
– การบริหารจัดการกำลังคนทุกแผนก
และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เช่น ต้องเรียนรู้งานด้านร้านกาแฟและบริการลูกค้า)
**เน้นมีความแม่นยำในการใช้โปรแกรม Excel**

 สวัสดิการ

– เครื่องแบบพนักงาน – ประกันสังคม – เบี้ยขยัน – ลาพักผ่อนประจำปี – กระเช้าช่วยเหลือเยี่ยมไข้
**เข้างาน 09:00 น. เลิกงาน 18:00 น.** (ปิดทำการเทศกาลปีใหม่ 5 วัน / วันสงกรานต์ 5 วัน /วันแรงงาน 1 วัน/ชดเชย ต.ค. 1 วัน/ ชดเชย พ.ย. 1 วัน) มีเวลาให้กับครอบครัว

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.pairach@hotmail.com

บริษัทไพรัชโฮมเดคคอร์ จำกัด

ศูนย์รวมกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องครัว มีพื้นที่โชว์รูมหรู