พนักงานร้าน 7-11 หลายอัตรา

พนักงานร้าน 7-11 หลายอัตรา

พนักงานร้าน 7-11 หลายอัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 5f0aee76edb531647c40f8eba21dfa5e@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


ค่าแรง 325 บาท/วัน

ผ่านทดลองงาน 3 เดือน ปรับ 9,600 บาท/เดือน

มีค่าอายุงาน 250/ปี ปรับขึ้นทุกปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 5f0aee76edb531647c40f8eba21dfa5e@example.com

บริษัทเพชรน้ำเอกปิโตเลียม จำกัด

บริษัท เพชรน้ำเอกปิโตรเลียม จำกัด,บริษัท เพชรปิโตรเลียม จำกัด,