พนักงานร้าน 7-11 หลายอัตรา

พนักงานร้าน 7-11 หลายอัตรา

พนักงานร้าน 7-11 หลายอัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ptt_petchnamake@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereค่าแรง 325 บาทต่อวัน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ptt_petchnamake@hotmail.com

บริษัทเพชรน้ำเอกปิโตเลียม จำกัด ,บริษัทเพชรปิโตรเลียม จำกัด ,บริษัทเพชร พีพี ปิโตรเลียม จำกัด
Suraphan CN
โพสต์โดย
Suraphan CN