เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าในประเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าในประเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าในประเทศ

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ปิดรับสมัครแล้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า

รับผิดชอบงาน
– ดูแลให้บริการลูกค้า
– ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
– ประสานงานติดตามงานที่เกี่ยวข้อง
–  ประสานงานร่วมกับทีม Marketing เรื่องสื่อออนไลน์
– ทำ Project เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
– ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
–  เพศ   :  ชายหรือหญิง

–  อายุ   :  22 – 35 ปี

–  การศึกษา :
–  อนุปริญญา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง :  มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดและงานขายอย่างน้อย 2  ปี
–  ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง :  มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดและงานขายอย่างน้อย 1  ปี
– มีความคิดสร้างสรรค์
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
– ความอดทนสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ : 062-4142391, 043-225958 หรือส่งรายละเอียดมาทางอีเมล์  :  [email protected]

 

บริษัทเจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าของและผู้จัดจำหน่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เจ้านาง"

Chaonangthailand8
โพสต์โดย
Chaonangthailand8