พนักงานบริหารงานลูกค้าต่างประเทศ

พนักงานบริหารงานลูกค้าต่างประเทศ

พนักงานบริหารงานลูกค้าต่างประเทศ

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ปิดรับสมัครแล้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า

รับผิดชอบงาน
– ดูแลให้บริการลูกค้าต่างประเทศ
– ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
– ประสานงานติดตามงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
–  ประสานงานร่วมกับทีม Marketing เรื่องสื่อออนไลน์
– ทำ Project เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
– ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
–  เพศ   :  ชายหรือหญิง
–  อายุ   :  22 – 35 ปี

– การศึกษา :
อนุปริญญา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง :  มีประสบการณ์ในในงานด้านการตลาดและงานขายอย่างน้อย 2  ปี
ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง :  มีประสบการณ์ในในงานด้านการตลาดและงานขายอย่างน้อย 1  ปี
–  สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ พูด , อ่าน , เขียน อยู่ในระดับดี
–  หากสื่อสารภาษาอื่นได้ด้วย  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความคิดสร้างสรรค์
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
– ความอดทนสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ : 062-4142391, 043-225958
หรือส่งรายละเอียดมาทางอีเมล์  :  [email protected]

บริษัทเจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าของและผู้จัดจำหน่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เจ้านาง"

Chaonangthailand8
โพสต์โดย
Chaonangthailand8