ประสานงาน/เก็บข้อมูล/นำเข้าข้อมูล (สอนงานก่อนเริ่มงานทำได้แน่นอน)

ประสานงาน/เก็บข้อมูล/นำเข้าข้อมูล (สอนงานก่อนเริ่มงานทำได้แน่นอน)

ประสานงาน/เก็บข้อมูล/นำเข้าข้อมูล (สอนงานก่อนเริ่มงานทำได้แน่นอน)

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 12,+++ ขึ้นไป บาท / เดือน

ประสานงาน/เก็บข้อมูล/นำเข้าข้อมูล

สมัครออนไลน์ : https://shorturl.asia/NxUSF

แผนที่ : https://goo.gl/maps/2BvmiDGDy47Z2r589

คุณสมบัติ

– อายุไม่เกิน 20-35 ปี

– จบการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. ขึ้นไป

– ใช้งาน Internet และคอมพิวเตอร์ได้

– สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่/ต่างจังหวัดได้

– สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (OT)

– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่

– ไม่ต้องมีประสบการณ์ มีการ Trining งานให้ก่อนเริ่มงาน

บริษัทสแกนแม็พ จำกัด

ติดต่อสอบถาม โทร. 043-222203, 081-9544748

หลักฐานการสมัครงาน

1. รูปถ่ายจำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา และอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

บริษัทสแกนแม็พ จำกัด

154/167 ถ.ชัยพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

krisada-sriburin
โพสต์โดย
Krisada Sriburin