หลายอัตรา

หลายอัตรา

หลายอัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrs136@siammakro.co.th


หลายอัตรา

รับสมัครพนักงานด่วน

1. พนักงานแผนกปลา        1 อัตรา

2. พนักงานเบเกอรี่             1 อัตรา

3. พนักงานจัดเรียงสินค้า   1 อัตรา

4. พนักงานแผนกอาหารแช่แข็ง 1 อัตรา

เอกสารการสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.วุฒิการศึกษา

4.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร

5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สวัสดิการ

• ชุดฟอร์มพนักงาน
•กองทุนประกันสังคม
•ค่ากะ
•ค่าล่วงเวลา
•วันหยุดพักผ่อนประจำปี
•วันหยุดตามประเพณี 15 วัน/ปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrs136@siammakro.co.th

บริษัทสยามแม็คโครสาขาขอนแก่น 2

235 16 ถ. ศรีจันทร์ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

namnii-nisarut
โพสต์โดย
Namnii Nisarut