เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล starsupply111@gmail.com
-ติดต่อขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ

เพศหญิง อายุ 22-26 ปี สามารถออกต่างจังหวัดและค้างคืนได้

-รักงานขาย/มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล starsupply111@gmail.com

บริษัทสตาร์ซัพพลาย 2004 จำกัด

ที่อยู่ 219/10 หมู่ 14 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 4000

starsupply2004
โพสต์โดย
starsupply2004