พนักงานบัญชี 1 อัตรา *ด่วน

พนักงานบัญชี 1 อัตรา *ด่วน

พนักงานบัญชี 1 อัตรา *ด่วน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

พนักงานขายรถยนต์ พนักงานขายรถจักรยานยนต์

เจ้าหน้าที่บัญชี – การเงิน

1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3.ประสบการณ์ บัญชีการเงิน  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบ บันทึกรายการเบิกงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย และจัดเตรียมการทำจ่าย
บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและใช้บริการ การจ่ายเงิน และธุรกรรมทางการเงินในระบบ และจัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด
จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตรวจสอบเอกสารกับรายงานภาษีซื้อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด
ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ควบคุมดูแลเรื่องการโอนย้ายทรัพย์สิน และรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ตรวจนับสินทรัพย์และติดรายการสินทรัพย์
กระทบยอดค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมประจำเดือนมีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อและประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

บริษัทเปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00-17.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สามารถ Walk in หรือส่งประวัติมาที่ sky.hr@bmw-skyautohaus.com
เอกสารประกอบการสมัคร Resume *หากมี สำเนาบัตร ปชช. 1 ใบ สำเนาใบtranscript 1 ใบ รูปภาพ 1 ใบ ใบผ่านงาน *หากมี….

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

บริษัทสกายออโต้เอ้าส์ จำกัด

ที่อยู่ : 294/8 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Skyautohaus
โพสต์โดย
จิราพร สีหนาถ