พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานขายรถยนต์ พนักงานขายรถจักรยานยนต์

พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

อายุ 25 ปีขึ้นไป

มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบบัญชีทางด้านรายรับ – รายจ่าย•จัดทำเอกสารบัญชีทางด้านบัญชี เช่นใบสำคัญจ่าย ,ใบสำคัญทั่วไป, ใบสำคัญรับ•ดูแลงานทางด้านบัญชีประจำวัน •รับผิดชอบเงินสดย่อย, การชำระเงินคืน และการบันทึกบัญชี • จัดทำเช็ค, กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และเงินสดในมือ •ประสานงานและติดต่อกับธนาคาร •จัดเตรียม, ตรวจสอบ และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร •บันทึกข้อมูลทรัพย์สิน และค่าเสื่อม •จัดทำบัญชีหรืองานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บริษัทเปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00-17.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สามารถ Walk in หรือส่งประวัติมาที่ sky.hr@bmw-skyautohaus.com
เอกสารประกอบการสมัคร Resume *หากมี สำเนาบัตร ปชช. 1 ใบ สำเนาใบtranscript 1 ใบ รูปภาพ 1 ใบ ใบผ่านงาน *หากมี….

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

บริษัทสกายออโต้เอ้าส์ จำกัด

ที่อยู่ : 294/8 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Skyautohaus
โพสต์โดย
จิราพร สีหนาถ