นักศึกษาฝึกงาน social media

นักศึกษาฝึกงาน social media

นักศึกษาฝึกงาน social media

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wynnsoft20151@gmail.com

  • นักศึกษาฝึกงาน
  • ขอนแก่น
  • - บาท / ปี

Loading

Programmer

รายละเอียด ตำแหน่ง Social media

คุณสมบัติ
-กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงาน
-Social Media เช่น Facebook, Line, Twitter, YouTube, Instagram Tiktok คิดคอนเทนต์ใหม่ๆ
-มีความใฝ่รู้
-มีความคิดสร้างสรรค์
-มีความรับผิดชอบ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (พิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีเบี้ยเลี้ยง  (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้านาย)

หมายเหตุ
-เวลาทำการ 08.30-17.30น.  ทำวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
-หยุดงานสัปดาห์ละ 1 วัน และหยุด เสาร์ อาทิตย์สุดท้ายของเดือน
-หยุดตามปฎิทินวันหยุดของบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wynnsoft20151@gmail.com

บริษัทวินน์ซอฟต์โซลูชั่น จำกัด

120/34-35 หมู่ที่ 24 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Wynnsoft Solution
โพสต์โดย
Wynnsoft Solution