Sales Executive (พนักงานขาย)

Sales Executive (พนักงานขาย)

Sales Executive (พนักงานขาย)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wynnsoft20151@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง+เบี้ยขยัน+OT บาท / ปี
Programmer

Sales Executive (พนักงานขาย)

ความรับผิดชอบหลัก
-ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
-ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
-สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต
-สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
-อายุเพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
-ความรู้เกี่ยวกับการขาย/ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์
-มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
-มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี
-ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ
1. หยุดงานสัปดาห์ละ 1 วัน และหยุด เสาร์ อาทิตย์ สุดท้ายของเดือน
2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. เงินโบนัสประจำปี
4. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
5. ท่องเที่ยวประจำปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wynnsoft20151@gmail.com

บริษัทวินน์ซอฟต์โซลูชั่น จำกัด

120/34-35 หมู่ที่ 24 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Wynnsoft Solution
โพสต์โดย
Wynnsoft Solution