หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย (Sales Supervisor)

หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย (Sales Supervisor)

หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย (Sales Supervisor)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mittarekawasaki@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นตำแหน่ง: หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย (Sales Supervisor)
จำนวน: 1 อัตรา

รูปแบบการจ้าง: ประจำ

รายได้: ตามโครงสร้าง ตามประสบการณ์และความสามารถ+คอมมิชชัน+incentive

เพศ: ชาย

อายุ: 27-34 ปี (มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไปจะพิจารณาพิเศษ)

วุฒิการศึกษา: ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด, สื่อสารการตลาด, การจัดการ, บริหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติทั่วไป:

– มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีภาวะวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำทีมที่พึงประสงค์สูง รู้จักการวางตัวที่เหมาะสม

– มองโลกในแง่บวก รักการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

– สามารถบริหารฝึกสอน พัฒนา จัดการทีมงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้ดี

– กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อผลประโยนช์ขององค์กรเป็นสำคัญ

– มีทักษะในการสื่อสาร, ประชุมและรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

– สามารถเข้าเวรวันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

– สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ด้วยยานพานะทั่วไปและขนส่งมวลชน

คุณสมบัติอื่นๆ:

– มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด (ดี), อ่าน (ปานกลาง), เขียน (พอใช้)

– มีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีใจรัก/ประสบการณ์และความเข้าใจในรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– หากสื่อสารภาษาที่ 3 เช่น ลาว, จีน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– หากมีทักษะการติดต่อประสานงานที่ดีโดยเฉพาะกับองค์กรภายนอกและหน่วยงานราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– หากสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์/ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นข้อดี

– หากมียานพาหนะเป็นของตนเองจะถือเป็นข้อดี

– หากมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นของตนเองจะถือเป็นข้อดี

ความสามารถ:

– มีความรู้ความเข้าใจการขายและการตลาดโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนี้และพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่พร้อมปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดี

– มีทักษะในการบริหารจัดการทีมงานให้ไม่เกิดปัญหาได้ดี

– มีทักษะการวิเคราะห์วางแผนและจัดการกับตัวเลขและข้อมูลได้ปานกลาง

– มีทักษะและความรู้เบื้องต้นในการเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการบริหาร

– มีทักษะในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง-ความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เบื้องต้น

– มองโลกในทางบวก มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากคนอื่นเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้

– วางเป้าหมายที่ชัดเจนในการบริหารงานประจำปีของทั้งแผนก พร้อมขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

– สามารถใช้โปรแกรม MS Office เช่น Excel ในการทำงานและนำเสนอผลงานได้ดี

– มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด (ดีมาก), อ่าน (ดี), เขียน (ปานกลาง)

– สามารถดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง(Successor) หรือการพัฒนาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ(Talent)ได้อย่างมีประสิทธิผล

– ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับกลยุทธิ์และเป้าหมายองค์กร และผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์

– วางแผนการขายประจำเดือนของทีมและดูแลทีมให้สร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย

– รับนโยบายองค์กรด้วยความเข้าใจ เพื่อนำไปสื่อสารต่อแก่ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

– บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิผล: ติดตาม, ตรวจทาน, ขับเคลื่อนและส่งเสริมการทำงานของทีมขายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

– จัดทำรายงานสรุปยอดขายจากสถิติการจดทะเบียนรถป้ายแดงของกรมการขนส่งทางบก(รย.12 รถจักรยานยนต์)ทั้งรายแบรนด์และตามช่วงเวลา, วิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นควบคู่กับยอดจดทะเบียนของดีลเลอร์เองในพื้นที่จังหวัดและนำเสนอ

– วางแผนการขายประจำปีของแผนก ให้สอดคล้องกับกลยุทธิ์ของฝ่ายขายและการตลาด

-ศึกษาเปรียบเทียบก่อนวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านผลิตภัณฑ์, การบริการ, กิจกรรม, ทริปและอื่นๆ

– รับผิดชอบตรวจสอบรับมอบรถจักรยานยนต์ ในสภาพสมบูรณ์พร้อมอุปกรณ์เสริมครบถ้วน

– แนะนำอบรมและพัฒนาทีมงาน เช่น Role-playประสบการณ์การขาย, สร้างเวทีแห่งความภาคภูมิใจให้แก่ผู้มีผลงานดีเยี่ยมและการเป็นแรงบันดาลใจแก่ทีมงาน

สวัสดิการ*:

คอมมิชชัน/incentive
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
เครื่องแบบพนักงาน
วันหยุดพักร้อน
ทริปท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
โอกาสในการเข้าอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
โอกาสพัฒนาความรู้และทักษะในงานทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง
โอกาสศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องพร้อมท่องเที่ยวในสถานที่ที่น่าสนใจ
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ* เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ
ยา/เวชภัณฑ์
อาหาร/เครื่องดื่ม(ตามแผนก)
อุปกรณ์ความปลอดภัย(ตามแผนก)
*เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทเมื่อได้รับการบรรจุงาน

ลักษณะงานเบื้องต้น: วิเคราะห์, วางแผน, ผลักดัน, ติดตามตรวจสอบ, ปรับเปลี่ยนและนำเสนอ แผนงานขายและดูแลทีมงานขายให้สามารถทำผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนดและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร, ติดต่อประสานงานต่างๆกับทีมงานและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้กิดประสิทธิผลตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Chanawut Prakoonsuksapan
Assistant Managing Director

MITTARE YANYONT CO., LTD.
Email: [email protected]
Office: (+66)43-239191
Cell: (+66)83838-6060 or..
Visit us at -> Facebook: www.facebook.com/kawasaki.kk
-> Line: @kawasaki.kk (มี@)

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mittarekawasaki@hotmail.com

บริษัทมิตรแท้ยานยนต์จำกัด
Mittarekawasaki
โพสต์โดย
Mittarekawasaki