ผู้แทนขาย และ เจ้าหน้าที่การตลาด

ผู้แทนขาย และ เจ้าหน้าที่การตลาด

ผู้แทนขาย และ เจ้าหน้าที่การตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล trin.sir@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ผู้แทนขาย และ เจ้าหน้าที่การตลาด

  1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่ถ้าจบปริญญาตรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีเพศชายหรือหญิง
  3. มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ  บริษัทมีสวัสดิการการใช้รถส่วนตัวให้
  4. มีที่พักปัจจุบันอยู่ขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล trin.sir@gmail.com

บริษัทพีซีซีโพสเทสชั่นจำกัด

ต. แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

PCC
โพสต์โดย
PCC