เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Kk0862338847@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 15,000 บาท / ปี


รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล 1 ตำแหน่ง งด. 15,000 บาท จบในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Kk0862338847@gmail.com

บริษัทปาลเลอร์ เทรนนิ่งจำกัด

บ้านกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

Jiraporn yueangklang
โพสต์โดย
Jiraporn yueangklang