เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Atom-twins@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน-เพศหญิง อายุ22 ปีขึ้นไป  -วุฒิการศึกษาปวส- ป.ตรี  สาขาการบัญชี-มีความรู้ด้านภาษีเป็นอย่างดี – สามารถจัดทำรายงานภาษี ภพ30/ภงด.3,53

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Atom-twins@hotmail.com

บริษัทขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล