พนักงานธุรการขาย,ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี,ช่างบริการ/ช่างยนต์,พนักงานอะไหล่/เคลม

พนักงานธุรการขาย,ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี,ช่างบริการ/ช่างยนต์,พนักงานอะไหล่/เคลม

พนักงานธุรการขาย,ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี,ช่างบริการ/ช่างยนต์,พนักงานอะไหล่/เคลม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.section.mt@gmail.com


พนักงานธุรการขาย (Sales Administrator),ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี,ช่างบริการ/ช่างยนต์,พนักงานอะไหล่/เคลม

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการขาย (Sales Administrator) (ด่วน)
จำนวน: 1 อัตรา
รูปแบบการจ้างงาน: ประจำ, ชั่วคราว, พาร์ทไทม์ (Part-time)
รายได้: ตามประสบการณ์และความสามารถ + คอมมิชชัน(หลังบรรจุงาน)
เพศ: หญิง
อายุ: 23 – 34 ปี (มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 2 ปีจะพิจารณาพิเศษ)
วุฒิการศึกษา: ปวช./ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการ, บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเบื้องต้น:
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้และความก้าวหน้า
ใจใส่รายละเอียดและตั้งใจติดตามงาน รักงานเอกสาร
รักการบริการ สื่อสารเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
บุคลิกดี มีปฏิภาณพริบพริบ มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน
อื่นๆ:
สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง (หากขับขี่หรือมีบิ๊กไบค์ /รถยนต์จะพิจารณาพิเศษ)
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น MS Office, Web browser ได้ดี สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปได้รวดเร็ว (เก่งExcelขั้นสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีมือถือสมาร์ทโฟน, ทำงานเอกสารได้เมื่อจำเป็น
หากรักและขับขี่บิ๊กไบค์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ*:
คอมมิชชัน
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
เครื่องแบบพนักงาน
วันหยุดพักร้อน
ทริปท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
โอกาสในการเข้าอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
โอกาสศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องพร้อมท่องเที่ยวในสถานที่ที่น่าสนใจ
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ
ยา/เวชภัณฑ์
อาหาร/เครื่องดื่ม(ตามแผนก)
อุปกรณ์ความปลอดภัย(ตามแผนก)
*ตามเงื่อนไขของบริษัทเมื่อได้รับการบรรจุงาน
ลักษณะงาน : ติดต่อประสานงาน ดูแลงานด้านเอกสาร ดูแลประสานงานด้านการขาย แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า เป็นแอดมินเฟส-ไลน์ของบริษัทได้ดี

สนใจส่งประวัติได้ที่ [email protected] (ใช้เพื่อติดต่อสมัครงานเท่านั้น) แล้วบริษัทฯจะส่งใบสมัครให้ลำดับถัดไป
หมายเหตุ: เพื่อการพิจารณาที่รวดเร็ว โปรดตั้งชื่ออีเมลล์ว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง…”
รับสมัคร: วันที่….. เดือน……….. ปี…… – วันที่….. เดือน……….. ปี……
เริ่มเรียกสัมภาษณ์: วันที่….. เดือน……….. ปี……
สอบถามเพิ่มเติมที่งานทรัพยากรบุคคล : 043-239191, 086-4514115

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการขาย (Sales Administrator) (ด่วน)
จำนวน: 1 อัตรา
รูปแบบการจ้างงาน: ประจำ, ชั่วคราว, พาร์ทไทม์ (Part-time)
รายได้: ตามประสบการณ์และความสามารถ + คอมมิชชัน(หลังบรรจุงาน)
เพศ: หญิง
อายุ: 23 – 34 ปี (มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 2 ปีจะพิจารณาพิเศษ)
วุฒิการศึกษา: ปวช./ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการ, บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเบื้องต้น:
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้และความก้าวหน้า
ใจใส่รายละเอียดและตั้งใจติดตามงาน รักงานเอกสาร
รักการบริการ สื่อสารเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
บุคลิกดี มีปฏิภาณพริบพริบ มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน
อื่นๆ:
สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง (หากขับขี่หรือมีบิ๊กไบค์ /รถยนต์จะพิจารณาพิเศษ)
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น MS Office, Web browser ได้ดี สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปได้รวดเร็ว (เก่งExcelขั้นสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีมือถือสมาร์ทโฟน, ทำงานเอกสารได้เมื่อจำเป็น
หากรักและขับขี่บิ๊กไบค์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ*:
คอมมิชชัน
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
เครื่องแบบพนักงาน
วันหยุดพักร้อน
ทริปท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
โอกาสในการเข้าอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
โอกาสศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องพร้อมท่องเที่ยวในสถานที่ที่น่าสนใจ
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ
ยา/เวชภัณฑ์
อาหาร/เครื่องดื่ม(ตามแผนก)
อุปกรณ์ความปลอดภัย(ตามแผนก)
*ตามเงื่อนไขของบริษัทเมื่อได้รับการบรรจุงาน
ลักษณะงาน : ติดต่อประสานงาน ดูแลงานด้านเอกสาร ดูแลประสานงานด้านการขาย แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า เป็นแอดมินเฟส-ไลน์ของบริษัทได้ดี

สนใจส่งประวัติได้ที่ [email protected] (ใช้เพื่อติดต่อสมัครงานเท่านั้น) แล้วบริษัทฯจะส่งใบสมัครให้ลำดับถัดไป
หมายเหตุ: เพื่อการพิจารณาที่รวดเร็ว โปรดตั้งชื่ออีเมลล์ว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง…”
รับสมัคร: วันที่….. เดือน……….. ปี…… – วันที่….. เดือน……….. ปี……
เริ่มเรียกสัมภาษณ์: วันที่….. เดือน……….. ปี……
สอบถามเพิ่มเติมที่งานทรัพยากรบุคคล : 043-239191, 086-4514115

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี
จำนวน: 1 อัตรา
รูปแบบการจ้างงาน: ประจำ
รายได้: ตามประสบการณ์และความสามารถ + คอมมิชชัน (หลังบรรจุงาน)
เพศ: หญิง
อายุ: 25-40 ปี
วุฒิการศึกษา: ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี/การเงิน
คุณสมบัติเบื้องต้น:
มีความรู้ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี การทำงบทดลอง ปิดงบ และจัดทำงบบัญชีบริหารได้
เข้าใจระบบบัญชีทุกด้าน (รับ – จ่าย)
มีความรู้เรื่องภาษีอากรเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้และความก้าวหน้า
มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบ
ซื่อสัตย์ มีความรักในองค์กร
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่มีข้อจำกัดเรื่องการทำงานล่วงเวลา

อื่นๆ:
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านจัดทำ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี เอกสารทางบัญชี รับ-จ่าย บัญชีทรัพย์สิน งานตรวจสอบภายใน และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น MS Office, Web browser ได้ดีมาก สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปได้รวดเร็ว, มีมือถือสมาร์ทโฟน
การลงบัญชีทั้งระบบ และการธนาคาร
มีความรู้เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี เรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปได้รวดเร็ว
สามารถจัดทำและตรวจสอบ ภงด.1,3,53 ภพ.30 ภงด.90, ภงด. 91, ภงด. 51,ภงด. 50, งบการเงิน
สามารถวางแผนภาษี/วางแผนและควบคุมงบประมาณ/ประมาณการและจัดทำเงินสดสำรอง ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการเงิน
หากสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นข้อดี
สามารถเรียนรู้งานและทำงานเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการ*:
คอมมิชชัน/incentive
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
เครื่องแบบพนักงาน
วันหยุดพักร้อน
ทริปท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
โอกาสในการเข้าอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
โอกาสศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องพร้อมท่องเที่ยวในสถานที่ที่น่าสนใจ
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ
ยา/เวชภัณฑ์
อาหาร/เครื่องดื่ม(ตามแผนก)
อุปกรณ์ความปลอดภัย(ตามแผนก)
*ตามเงื่อนไขของบริษัทเมื่อได้รับการบรรจุงาน
ลักษณะงาน: วางแผนและจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน บริหารและควบคุมรายได้/รายจ่าย ของบริษัท ควบคุม ดูแลและจัดทำใบกำกับภาษีต่างๆ
สนใจส่งประวัติได้ที่ [email protected] (ใช้เพื่อติดต่อสมัครงานเท่านั้น) แล้วบริษัทฯจะส่งใบสมัครให้ลำดับถัดไป
หมายเหตุ: เพื่อการพิจารณาที่รวดเร็ว โปรดตั้งชื่ออีเมลล์ว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง…”
รับสมัคร: วันที่….. เดือน……….. ปี…… – วันที่….. เดือน……….. ปี……
เริ่มเรียกสัมภาษณ์: วันที่….. เดือน……….. ปี……
สอบถามเพิ่มเติมที่งานทรัพยากรบุคคล : 043-239191, 086-4514115

ตำแหน่ง: พนักงานอะไหล่/เคลม (ด่วน)
จำนวน: 1 อัตรา
รูปแบบการจ้างงาน: ประจำ
รายได้: ตามโครงสร้าง + คอมมิชชัน(เมื่อผ่านงาน)
เพศ: หญิง/ชาย(ผ่านเกณฑ์ทหาร)
อายุ: 21-30 ปี (มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 2 ปีจะพิจารณาพิเศษ)
วุฒิการศึกษา: ม.6/ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติเบื้องต้น:
มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส อดทน
ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้
เอาใจใส่ในรายละเอียด รอบครอบ รู้จักติดตามงาน
มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน
สื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อื่นๆ:
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น MS Office, Web browser ได้ดีมาก สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปได้รวดเร็ว, มีมือถือสมาร์ทโฟน
หากสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์/ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นข้อดี
มีประสบการณ์การติดต่อประสานงานและทำเรื่องเคลมประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน: จัดหา/นำเสนอขาย/ส่งมอบอะไหล่ตามความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายของหน่วยงาน พร้อมควบคุมตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปสต๊อก
สวัสดิการ*:
คอมมิชชัน/incentive
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
เครื่องแบบพนักงาน
วันหยุดพักร้อน
ทริปท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
โอกาสในการเข้าอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
โอกาสศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องพร้อมท่องเที่ยวในสถานที่ที่น่าสนใจ
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ
ยา/เวชภัณฑ์
อาหาร/เครื่องดื่ม(ตามแผนก)
อุปกรณ์ความปลอดภัย(ตามแผนก)
*ตามเงื่อนไขของบริษัทเมื่อได้รับการบรรจุงาน

สนใจส่งประวัติได้ที่ [email protected] (ใช้เพื่อติดต่อสมัครงานเท่านั้น) แล้วบริษัทฯจะส่งใบสมัครให้ลำดับถัดไป
หมายเหตุ: เพื่อการพิจารณาที่รวดเร็ว โปรดตั้งชื่ออีเมลล์ว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง…”
รับสมัคร: วันที่….. เดือน……….. ปี…… – วันที่….. เดือน……….. ปี……
เริ่มเรียกสัมภาษณ์: วันที่….. เดือน……….. ปี……
สอบถามเพิ่มเติมที่งานทรัพยากรบุคคล : 043-239191, 086-4514115

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.section.mt@gmail.com

บจก.มิตรแท้ยานยนต์ (คาวาซากิ ขอนแก่น)

ถ.กลางเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

NatthakritSue MittareYanyont
โพสต์โดย
NatthakritSue MittareYanyont