หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย สาขากระนวน (ด่วนมาก)

หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย สาขากระนวน (ด่วนมาก)

หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย สาขากระนวน (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.ford.88@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย สาขากระนวน (ด่วนมาก)

  • เพศชาย ,หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • กระตุ้นยอดขายและกำหนดแนวทางการขายให้กับพนักงานขายในทีม เพื่อเป็นทิศทางเดียวกันกับนโบายบริษัทฯ
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทีมขายและลูกค้า
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารทีมงาน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
  • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาพรวมและสถิติการขายของลูกทีม การดำเนินงานขายของแต่ละคนมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การวางแผนและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
  • มีประสบการณ์ในงานขายรถยนต์โดยตรง

**ส่ง Resume E mail: [email protected]**หรือ สอบถามได้ที่โทร.063-021-4949 **

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.ford.88@gmail.com

บจก.ฟอร์ด สหชัยขอนแก่น

279 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

FORD SAHACHAI
โพสต์โดย
FORD SAHACHAI