เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป / ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป / ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป / ประชาสัมพันธ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล serenityjuristic@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 11,000 บาท / เดือน
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป / ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานที่ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เซเรนิตี้ คอนโดมิเนียม หลังมข. ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

– ให้บริการผู้พักอาศัย / งานพัสดุ / งานประชาสัมพันธ์ /รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

– ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

– เวลาปฏิบัติงาน 09.00 – 18.00 น.

– ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์

(สามารถทำงานวันเสาร์, อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ได้)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศ ไม่จำกัดเพศ / สัญชาติไทย / อายุ 25 – 35 ปี

2. ปวส. / ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

3. ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี / ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน

5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา / สามารถเข้างานตามเวลาที่กำหนด

 

เอกสารประกอบการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว, (สำหรับผู้ชาย ใบรับรอง สด.43 หรือ สด.8) อย่างละ 1 ชุด

 

สนใจสมัครงาน

ส่ง Resume ผ่าน E-Mail : serenityjuristic@gmail.com

หรือ ติดต่อที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เซเรนิตี้คอนโดมิเนียม หลังมข. ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09:00 – 16:30 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล serenityjuristic@gmail.com

นิติบุคคลอาคารชุด เซเรนิตี้ คอนโดมิเนียม

1188 หมู่ 12 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

Serenity juristic
โพสต์โดย
Serenity juristic